Om Alkohol
Om Alkohol

Er din sundhed dit eget valg?

Er din sundhed dit eget valg?

Hvad er sundhed? Og hvordan påvirkes din sundhed af din familie og dine venners livsstil?

Sundhed kan beskrives på mange måder. Her kommer du til at arbejde med fire forskellige sundhedsbegreber:

 • Det negative sundhedsbegreb – her bliver vi betragtet som sunde, når bare vi ikke er syge. Og her er sundhed det samme som fravær af sygdomme som f.eks. kræft, hjertekarsygdom og fedme.
 • Det positive sundhedsbegreb – her er sundhed både fravær af sygdom og dét at have livskvalitet og velvære – både fysisk, mentalt og socialt. Det er altså ikke nok, at man ikke er syg. Man skal f.eks. også være glad og tilfreds og have gode relationer til andre mennesker som f.eks. venner og familie.
 • Det snævre sundhedsbegreb – her handler sundhed udelukkende om det enkelte menneskes valg af livsstil. Har man f.eks. valgt en usund livsstil med for meget alkohol, rygning og usikker sex?
 • Det brede sundhedsbegreb – her handler sundhed både om livsstil og levevilkår. Det indeholder altså både de valg, man selv træffer, men også de muligheder samfundet giver os. Hvor let er det f.eks. at få en god uddannelse, en god bolig, mulighed for lægehjælp eller mulighed for at bo i et område uden forurening?

Figur 1 viser de fire sundhedsbegreber. Den vandrette akse viser forskellen på det positive og negative sundhedsbegreb. Den lodrette akse viser forskellen på det brede og snævre sundhedsbegreb.

Der findes en organisation, som arbejder for at sikre sundhed i hele verden. Den hedder Verdenssundhedsorganisationen eller World Health Organisation (WHO). Ifølge WHO er sundhed en tilstand af fuldkommen fysisk, mental og social sundhed – ikke kun fravær af sygdom. Hvor ville du placere WHO's definition af sundhed i figur 1?

Figur 1. Fire forskellige sundhedsbegreber

Lav opgave 1. Hvad tænker du om sundhed?

Er din sundhed dit eget valg?

Hvad påvirker din sundhed?
Figur 2 tager udgangspunkt i det positive og brede sundhedsbegreb. Figuren viser, at din sundhed påvirkes af mange forskellige ting som f.eks.:

 • Dit køn
 • Din alder
 • Din livsstil – altså den måde du lever på
 • Dine sociale relationer – f.eks. hvordan du har det med din familie og dine venner
 • Lokale netværk – f.eks. om der er personer, der kan hjælpe dig, hvis du kommer i problemer i det område, hvor du bor
 • Levevilkår – f.eks. hvor du bor, hvor mange penge du har, og om du har fået en uddannelse
 • Arbejdsvilkår – f.eks. om du har et arbejde, hvad du arbejder med, og hvor mange timer du arbejder
 • Generelle samfundsøkonomiske, kulturelle og miljømæssige forhold – bor du f.eks. på landet eller i byen med meget luftforurening, er der gode fritidstilbud til de unge, dér hvor du bor, og har du råd til at købe sund mad? 

Figuren viser også, at livsstil og levevilkår påvirker hinanden. Hvis du f.eks. kun kan købe pomfritter og pølser i sportshallen, så er det ikke så let at vælge sund mad, når du går til sport. Kan du give andre eksempler på, hvordan livsstil og levevilkår påvirker hinanden?

Figur 2. Forhold, der påvirker din sundhed

Løs opgave 2. QUIZ

Er din sundhed dit eget valg?

Sundhed og alkohol
Hvis du drikker alkohol, har det meget stor betydning for din sundhed. Alkohol er nemlig et giftstof, som påvirker mange af din krops organer – både direkte og indirekte. Jo mere alkohol man drikker, desto større risiko har man for at få skader. Alkohol er skyld i ca. 5 % af alle dødsfald i hele verden og knap 5 % af de skader og sygdomme, der opstår rundt om i verden. Så alkohol står højt på listen over årsager til sygdom og død.

Figur 3 viser, hvordan et stort alkoholforbrug kan påvirke kroppen. Kan du komme i tanke om andre konsekvenser ved at drikke alkohol?

Figur 3. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug

Lav opgave 3. Fordele ved at lade være med at drikke alkohol

Er din sundhed dit eget valg?

Figur 3. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug

OPGAVE 1: HVAD TÆNKER DU OM SUNDHED?

Hvad betyder ordet sundhed for dig? Skriv dine tanker ned på en post-it. Tænk over, hvor meget du selv kan vælge din sundhed. Og se, hvor i figur 1 du vil placere din opfattelse af sundhed.

Fremlæg din opfattelse af sundhed for klassen. Placer så din ”sundheds-post-it” i forhold til dine klassekammeraters på figur 1, som din lærer har tegnet en kopi af på tavlen.

Er din sundhed dit eget valg?

Figur 1. Fire forskellige sundhedsbegreber

QUIZ - TEST DIN VIDEN OM ALKOHOL

1)Hvad er det kemiske navn for alkohol?

Rigtigt!

 

 

Det er desværre forkert

Antabus er et type medicin mod alkoholmisbrug.

2)Er alkohol et giftstof?

Det er korrekt.

Alkohol er et giftstof for kroppen. Alkohol er det, man kalder et opløsningsmiddel, som bl.a. kan opløse fedt. En stor del af din hjerne består af fedt. Så alkohol kan skade din hjerne. Alkohol kan også øge risikoen for kræft. Alkohol bruges desuden som brændstof (ligesom benzin), som rengøringsmiddel og til at lave parfume med. 

Det er forkert

Alkohol er et giftstof for kroppen. Alkohol er det, man kalder et opløsningsmiddel, som bl.a. kan opløse fedt. En stor del af din hjerne består af fedt. Så alkohol kan skade din hjerne. Alkohol kan også øge risikoen for kræft. Alkohol bruges desuden som brændstof (ligesom benzin), som rengøringsmiddel og til at lave parfume med. 

Alkohol er et giftstof for kroppen

 Alkohol er det, man kalder et opløsningsmiddel, som bl.a. kan opløse fedt. En stor del af din hjerne består af fedt. Så alkohol kan skade din hjerne. Alkohol kan også øge risikoen for kræft. Alkohol bruges desuden som brændstof (ligesom benzin), som rengøringsmiddel og til at lave parfume med. 

3)Hvor mange danskere er afhængige af alkohol?

Der er desværre endnu flere danskere, der har et alkoholmisbrug

140.000 er det rigtige svar.

Der er desværre endnu flere danskere, der har et alkoholmisbrug

 140.000 er det rigtige svar.

Du har desværre ret.

140.000 er det rigtige svar.

4)Hvad betyder det engelske udtryk binge-drinking?

Forkert

Binge-drinking betyder, at man drikker mange genstande på en gang, hvilket er rigtig usundt for kroppen.

Rigtigt

Binge-drinking betyder, at man drikker mange genstande på en gang, hvilket er rigtig usundt for kroppen.

Forkert

Binge-drinking betyder, at man drikker mange genstande på en gang, hvilket er rigtig usundt for kroppen.

5)Er det uskadeligt at drikke alkohol, når man er ung?

Svaret er forkert

Det er skadeligt at drikke alkohol, ligegyldigt om man er ung eller gammel.

Nej er det korrekte svar!

Det er skadeligt at drikke alkohol, ligegyldigt om man er ung eller gammel.

Det er skadeligt at drikke alkohol, ligegyldigt om man er ung eller gammel.

6)Sundhedsstyrelsen har en række udmeldinger om brug af alkohol. Hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen unge under 16 år?

Rigtigt

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet ikke drikker alkohol. 

Forkert

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet ikke drikker alkohol. 

Forkert

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet ikke drikker alkohol. 

7)I hvilken sammenhæng med alkohol bruger man ordet promille?

Forkert – det kalder man typisk alkoholprocent.

 

 

Rigtig

Promille betyder en tusindedel. Når man har 1 promille svarer det til, at man har 1 gram alkohol pr. kg blod. 

Forkert

Promille betyder en tusindedel. Når man har 1 promille svarer det til, at man har 1 gram alkohol pr. kg blod.

8)Hvor gammel skal man være, før man må købe alkohol i butikkerne?

Forkert

Man skal være 16 år. Til sammenligning må man først købe cigaretter, når man er 18 år.

Rigtigt – til sammenligning må man først købe cigaretter, når man er 18 år.

Forkert – man må allerede købe alkohol, når man er 16 år.

Til gengæld må man ikke købe cigaretter, før man er 18 år.

9)Hvad sker der, hvis man bliver alkoholforgiftet?

Forkert.

Ved alkoholforgiftning kan man få hukommelsestab, man kan ikke styre sine bevægelser og man kan gå i koma. Hvis det bliver rigtig alvorligt, kan man dø af en alkoholforgiftning.

Rigtigt.

Og hvis det bliver rigtig alvorligt, kan man dø af en alkoholforgiftning

Rigtigt

Hvis det bliver alvorligt, kan man dø af en alkoholforgiftning. Mere almindeligt er, at man får hukommelsestab eller går i koma ved alkoholforgiftning.

Du er nu færdig med testen

Du har 0 eller 1 rigtige svar. Du kan prøve at tage testen igen, når du har arbejdet mere med emnet.

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 2 rigtige svar. Du kan prøve at tage testen igen, når du har arbejdet mere med emnet.

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 3 rigtige svar. Du kan prøve at tage testen igen, når du har arbejdet mere med emnet.

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 4 rigtige svar. Du kan prøve at tage testen igen, når du har arbejdet mere med emnet.

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 5 rigtige svar. Du kan prøve at tage testen igen, når du har arbejdet mere med emnet.

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 6 rigtige svar. Du kan prøve at tage testen igen, når du har arbejdet mere med emnet.

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 7 rigtige svar. Det er flot gået - når du har læst lidt mere på siden, kan det være, at du har de sidste rigtige ;-)

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 8 rigtige svar. Det er flot gået - når du har læst lidt mere på siden, kan det være, at du har de sidste rigtige ;-)

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har 9 rigtige svar. Det er flot gået - når du har læst lidt mere på siden, kan det være, at du også kan få den sidste rigtige ;-)

Vil du prøve igen nu?

Du er nu færdig med testen

Du har alle svar rigtige - flot gået.

Vil du prøve igen nu?

Er din sundhed dit eget valg?

Figur 2. Forhold der påvirker din sundhed

OPGAVE 3: FORDELE VED AT LADE VÆRE MED AT DRIKKE ALKOHOL

Hvilke fordele er der, hvis du lader være med at drikke alkohol? Brug 5 minutter på at skrive dine bud ned på et stykke papir.

Udvælg de tre vigtigste fordele ved at lade være med at drikke alkohol. Skriv dem op på tavlen og forbered dig på at præsentere dem for klassen.

Vidste du…
Andelen af 15-årige, der drikker alkohol mindst én gang om ugen er halveret de sidste cirka 20 år. I 2002 drak 50% af de 15-årige drenge mindst én gang om ugen, men i 2018 var det faldet til 26%. For pigerne er andelen faldet fra 39% til 18% fra år 2002 til 2018. 

Livsstil og levevilkår
Livsstil er kort fortalt den måde, vi lever på – vores vaner. Levevilkår er til gengæld de muligheder samfundet giver os. Hvor let er det f.eks. at få en god uddannelse, en god bolig, mulighed for lægehjælp eller mulighed for at bo i et område uden forurening?
Livsstil og levevilkår indvirker på hinanden. Hvis du f.eks. ikke har mulighed for at købe sunde fødevarer i butikkerne, så er det svært at vælge at spise sundt.

Hvad er alkohol?
Alkohol er et kemisk stof med navnet ethanol. Det fremstilles ved hjælp af gæring, hvor organiske stoffer nedbrydes. Når man drikker alkohol, bliver det optaget i blodet gennem maven og tarmene. Via blodet føres alkoholen rundt i kroppen – bl.a. til hjernen, som bliver påvirket, så man føler sig beruset.Alkohol, sygdom og sociale konsekvenser
Alkohol er et kræftfremkaldende stof, som kan medvirke til mere end 60 forskellige sygdomme. Det gælder bl.a. kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar, angst, depression mv. Alkohol er også skyld i ulykker som fald, forgiftninger, drukning, trafikulykker, vold og selvmord.

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk