Om Alkohol
Om Alkohol

Opfattelser og virkelighed

Opfattelser og virkelighed
Opfattelser og virkelighed

Hvor mange unge, tror du, har prøvet at drikke alkohol? Stemmer din opfattelse med virkeligheden? 

De fleste har været i den situation, at man troede, at de andre var meget vildere og modigere end én selv. Tit finder man ud af, at de andre er helt almindelige, og at de ikke for længst har prøvet tusind ting. For eksempel tror du måske, at de fleste andre unge på din alder drikker alkohol hver uge. Men i virkeligheden er det de færreste, der gør det. Man kalder det en social overdrivelse, når man tror, at der er flere, der mener eller gør bestemte ting, end der i virkeligheden er.

Hvad betyder sociale overdrivelser for vores adfærd?
Vi kan let blive påvirkede af sociale overdrivelser og misforståelser om, hvad andre mener og gør. Det kan få os til at ændre opførsel og adfærd. Nogle gange gør vi f.eks. noget, fordi vi tror, at alle andre gør det. Vi vil ofte gerne ligne de mennesker, som vi omgås, fordi det kan føles sårbart at være anderledes.

Løs opgave 1. QUIZ

Lav opgave 2 og 3

OPGAVE 2: HVAD TROR DU, DE ANDRE GØR?

Mange unge tror, at andre unge har prøvet meget mere end de selv har. Men passer det? Og hvorfor tror vi, at de andre har prøvet meget mere – eller mener noget helt bestemt?
 

  • Skriv dine forklaringer på, hvorfor virkeligheden ikke altid hænger sammen med det, som vi tror om de andre. 
  • Del jer op i grupper med tre-fem elever i hver gruppe og præsenter hver jeres forklaringer for de andre i gruppen.
  • Når I bliver enige om en forklaring, så skriv den ned og fremlæg den for klassen.

QUIZ: SAMMENLIGN DIN OPFATTELSE MED VIRKELIGHEDEN

1)Hvor mange 13-årige PIGER har prøvet at drikke alkohol?

Svaret var rigtigt

Det er korrekt! Siden årtusindeskiftet er der flere og flere piger på 13 år, som ikke har prøvet at drikke alkohol. 

Svaret var forkert

Ommer! Det korrekte tal er 34 %. Siden årtusindeskiftet er der flere og flere piger på 13 år, som ikke har prøvet at drikke alkohol.

Svaret var forkert

Ommer! Det korrekte tal er 34 %. Siden årtusindeskiftet er der flere og flere piger på 13 år, som ikke har prøvet at drikke alkohol.

2)Hvor mange 13-årige DRENGE har prøvet at drikke alkohol?

Svaret var rigtigt

Siden årtusindeskiftet er der flere og flere drenge på 13 år, som ikke har prøvet at drikke alkohol.

Svaret er forkert

Det kan du godt gøre bedre ;-)

Det korrekte tal er 39 %. Siden årtusindeskiftet er der flere og flere drenge på 13 år, som ikke har prøvet at drikke alkohol. 

Svaret er forkert

Det kan du godt gøre bedre ;-)

Det korrekte tal er 39 %. Siden årtusindeskiftet er der flere og flere drenge på 13 år, som ikke har prøvet at drikke alkohol. 

3)Hvor mange 15-årige PIGER har prøvet at drikke alkohol?

Svaret var forkert

Det er ikke rigtigt. Det korrekte tal er 82 % og andelen er faldet siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år. 

Svaret var rigtigt

Det er korrekt! Andelen af 15-årige piger, der har prøvet at drikke alkohol, er faldet siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år. 

Svaret var forkert

Det er ikke rigtigt. Det korrekte tal er 82 % og andelen er faldet siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år. 

4)Hvor mange 15-årige DRENGE har prøvet at drikke alkohol?

Svaret var forkert

Det er en ommer! Det korrekte tal er 84% og andelen er faldet siden årtusindeskiftet.

Svaret var rigtigt

 

Det er korrekt! Andelen af 15-årige drenge, der har prøvet at drikke alkohol, er faldet siden årtusindeskiftet.

Svaret var forkert

Det er en ommer! Det korrekte tal er 84% og andelen er faldet siden årtusindeskiftet. 

5)Hvor mange 13-årige PIGER drikker alkohol mindst en gang om ugen?

Svaret var rigtigt

Det er korrekt! Siden årtusindeskiftet er der sket et fald i andelen af 13-årige piger, der drikker mindst en gang om ugen.

Svaret var forkert

Det er en ommer. Det korrekte tal er 2%. Siden årtusindeskiftet er der sket et fald i andelen af 13-årige piger, der drikker alkohol hver uge.

Svaret var forkert

Det er en ommer. Det korrekte tal er 2%. Siden årtusindeskiftet er der sket et fald i andelen af 13-årige piger, der drikker alkohol hver uge.

6)Hvor mange 13-årige DRENGE drikker alkohol mindst en gang om ugen?

Svaret var rigtigt

Godt gået! Andelen af 13-årige drenge, der drikker alkohol mindst en gang om ugen er faldet  siden årtusindeskiftet. 

Svaret var forkert

Forkert! Det korrekte tal er 2%. Siden årtusindeskiftet er der sket et stort fald i andelen af 13-årige drenge, der drikker alkohol hver uge.

Svaret var forkert

Forkert! Det korrekte tal er 2%. Siden årtusindeskiftet er der sket et stort fald i andelen af 13-årige drenge, der drikker alkohol hver uge.

7)Hvor mange 15-årige PIGER drikker alkohol mindst en gang om ugen?

Svaret var rigtigt

Det er korrekt! Siden årtusindeskiftet er der sket et stort fald i andelen af 15-årige piger, der drikker alkohol mindst en gang om ugen.

Svaret var forkert

Forkert! Det korrekte tal er 18%. Andelen af 15-årige piger, der drikker ugentligt, er faldet meget siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år.

Svaret var forkert

Forkert! Det korrekte tal er 18%. Andelen af 15-årige piger, der drikker ugentligt, er faldet meget siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år.

8)Hvor mange 15-årige DRENGE drikker alkohol mindst en gang om ugen?

Svaret var forkert

Forkert! Det korrekte tal er 26%. Andelen af 15-årige drenge, der drikker ugentligt, er faldet meget siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år. 

Svaret var rigtigt

Det er korrekt! Siden årtusindeskiftet er der sket et stort fald i andelen af 15-årige drenge, der drikker alkohol mindst en gang om ugen. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år. 

Svaret var forkert

Forkert! Det korrekte tal er 26%. Andelen af 15-årige drenge, der drikker ugentligt, er faldet meget siden årtusindeskiftet. Andelen er dog begyndt at stige igen de seneste få år. 

Du er nu færdig med testen

Vil du prøve igen?

Klik på videoen, og hør andre unges oplevelser af, om man kan feste uden alkohol

OPGAVE 3: HVORDAN UNDGÅR MAN OVERDRIVELSER OG MISFORSTÅELSER OM UNGE OG ALKOHOL?

  • Del jer op i grupper med tre-fem elever i hver gruppe.
  • Diskutér nu, hvordan I kan undgå, at der opstår overdrivelser og misforståelser om, hvad andre mener og gør.
  • Skriv alle jeres ideer ned og fremlæg dem for klassen.

Vidste du?

Næsten 6 ud af 10 unge, der har prøvet at drikke alkohol, tror at deres jævnaldrende drikker mere end dem selv, mens færre end hver tiende (8%) tror, at deres jævnaldrende drikker mindre end dem selv. 
Resten tror, at de ligger på niveau med deres jævnaldrende. Det tyder på, at mange unge har en overdrevet forestilling om, hvor meget alkohol andre unge drikker. Læs eventuelt mere i rapporten "Unges alkoholvaner i Danmark 2019"

 

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk