Om Alkohol
Om Alkohol

Velkommen til lærerinfo

Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale OM ALKOHOL, har til formål at bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Danmark. Materialet tager eleverne med på en rejse, der giver indsigt i relevante emner og problemstillinger om unge og alkohol via fagtekster, avisartikler, film, quizzer og opgaver. OM ALKOHOL skaber en ramme for oplevelse, fordybelse, virkelyst, stillingstagen og handlen. De kundskaber og færdigheder, som eleverne opnår ved at arbejde med materialet bidrager til alsidig udvikling og rækker langt ud over emnet alkohol.

Herunder kan du som lærer finde information om den faglige baggrund for OM ALKOHOL samt undervisningsmaterialets formål og indhold. Du kan også finde en oversigt, som giver et konkret bud på, hvordan materialet kan bruges i undervisningen.

Download lærerinfo inklusiv forslag til opbygning af undervisning her (pdf).

Indhold

OM ALKOHOL består af ni forskellige temaer, der indeholder fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Temaerne kan bruges i undervisningen i ét eller flere af de humanistiske eller naturfaglige fag. Der er fem humanistiske temaer i KULTUR & SAMFUND, mens der er fire naturfaglige temaer i KROP & SUNDHED. Temaerne kan både anvendes særskilt i undervisningen og i forlængelse af hinanden som et kortere temaforløb.

Online og print
Materialet findes online på www.omalkohol.dk, hvor det også er muligt at downloade materialet. 

Tid
Undervisningen i hvert af de ni temaer inkl. opgaver tager 1- 2 lektioner af 45 minutters varighed (se temaoversigten)   

Trinmål
OM ALKOHOL tager udgangspunkt i Fælles Mål og kan derfor opfylde en del af Undervisningsministeriets mål for de fag, som materialet henvender sig til. 

Kilder
Se kilder for de enkelte temaer under menupunktet "OM MATERIALET".

Formål

Viden om alkohol
Eleverne bliver klogere på bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg.

Eleverne er aktive
Gennem refleksion og diskussion tilegner eleverne sig aktivt viden om unge og alkohol, argumenterer for deres holdninger og lytter til andres synspunkter.

Brede kompetencer
Materialets pædagogiske mål begrænser sig ikke til emnet alkohol. De kompetencer, eleverne tilegner sig ved at arbejde med OM ALKOHOL, kan de bruge, når de beskæftiger sig med andre fag og andre emner.

Faglig baggrund

Alkohol og kræft
Alkohol er kræftfremkaldende. Alkohol øger risikoen for kræft i mundhulen, svælget, struben, spiserøret, leveren, brystet, tyk- og endetarmen, og risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, der indtages. Hvert år rammes mindst 1.100 personer i Danmark af kræft som følge af alkohol. Det svarer til næsten 3 % af alle kræfttilfælde. 

Unge og alkohol
Alkoholvaner grundlægges i ungdommen. Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne, og en tidlig alkoholdebut øger risikoen for alkoholafhængighed senere i livet. Desværre drikker danske unge for meget, for ofte og begynder at eksperimentere med alkohol i en tidlig alder. F.eks. har 40 % af de 15-16-årige drukket sig fulde mindst én gang i løbet af den seneste måned. Det er mere end i noget andet europæisk land, hvor det tilsvarende gennemsnitlige tal er 13 %.

For at forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde er det derfor vigtigt at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Danmark.

Teorien bag
OM ALKOHOL bygger på Albert Banduras teori om social indflydelse, som peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold. En indsats, der skal udsætte alkoholdebuten og nedsætte forbruget blandt unge, må derfor rette sig både mod den unges tro på og evne til at tackle situationer omkring alkohol, men i lige så høj grad mod omgivelserne, fordi sociale faktorer som f.eks. påvirkning fra venner, forældre og reklamer spiller en stor rolle for unges alkoholvaner. Forskning viser, at et undervisningsprogram har større chance for at være effektivt, hvis det fokuserer på elementerne i den sociale indflydelsesmodel:

  • At give eleverne viden om de kort- og langsigtede virkninger ved alkoholforbrug samt fordelene ved at udskyde alkoholdebut og minimere indtag.
  • At sætte eleverne i stand til at gennemskue de mekanismer i sociale netværk og samfundet som helhed, der påvirker dem til at starte med at drikke alkohol.
  • At give eleverne specifikke kompetencer til og strategier for at modstå direkte og indirekte pres i forhold til at drikke alkohol fra venner, familie, kampagner og massemedier.

 

Lærerinfo

Andre undervisningsmaterialer

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse & Oplysning har udviklet en bred vifte af programmer og undervisningsmaterialer til elever i folkeskolen og forældre, som kan findes her

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk