Om Alkohol
Om Alkohol

Alkohol og kroppen

Alkohol og kroppen

Lær, hvordan alkohol optages og omsættes samt hvordan alkohol påvirker kroppen og hjernen

Optagelse af alkohol
Alkohol (ethanol) er et lille molekyle. Det optages primært fra mavesækken (90 %) og resten i tyndtarmen. Herfra transporteres det over i blodbanen. Optagelsen sker hurtigt. Allerede fem minutter efter indtagelse kan man måle det i blodet. Optagelsen afhænger dog også af, hvor meget mad man har i mavesækken. En fuld mave tømmes nemlig langsommere, og det forsinker optagelsen af alkohol. Den maksimale koncentration er typisk nået efter 30-90 min.
Alkohol er både fedt- og vandopløseligt. Det betyder, at alkohol rent kemisk kan blandes med både vand og fedt. Derfor kan alkohol let passere over mave-tarm-slimhinden og videre ind i blodet. Derfra kan alkoholen blande sig med al vand i kroppen. Når man måler promillen hos en person, måler man hvor meget alkohol, der er i forhold til kroppens samlede vandmængde – også kaldet kroppens vandfase. Hos mænd er cirka 68 % af kropsvægten vand – hos kvinder er det ca. 55 %. Der er forskel, fordi mænd typisk har større muskelmasse og mindre fedtvæv end kvinder. Muskler indeholder ca. 80 % vand, mens fedtvæv indeholder ca. 10-30 % vand.

Omsætning af alkohol
Cirka 90 % af den mængde alkohol, man indtager, bliver omsat i leveren. De sidste 10 % bliver udskilt gennem urin, afføring, sved og udåndingsluft. Det er derfor, man kan måle alkohol i et alkometer, som man puster i, hvis man skal testes for spritkørsel.
Din lever omsætter alkohol ved hjælp af enzymer, og den kan kun omsætte en bestemt mængde alkohol i timen. Og du kan ikke få det til at gå hurtigere, selvom du danser eller løber.
Under normale omstændigheder omsætter leveren 115 mg alkohol pr. kg kropsvægt pr. time. Kvinder omsætter normalt alkohol langsommere end mænd.

Antabus
Antabus er et lægemiddel, der bruges til at behandle alkoholmisbrug. Antabus virker ved at hæmme de enzymer i leveren, som skal nedbryde alkoholen. Derfor får man hurtigt kvalme, rødme i hovedet, hjertebanken og højt blodtryk, hvis man drikker alkohol, mens man bliver behandlet med antabus.

Lav opgave 1: Udskillelse af alkohol over tid

Hvordan påvirker alkohol hjernen og kroppens øvrige organer?
Alkohol er et giftstof, som både virker direkte og indirekte på flere af kroppens organer og funktioner. Alkohol bidrager til mere end 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mave-tarm-sygdomme, hjerte-kar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar, angst, depression mv. Risikoen for de fleste sygdomme stiger med den mængde af alkohol, man indtager.

Figur 3. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug.

Alkohol og nerver

Din hjerne og dine nerver er bl.a. med til at styre dine muskler og funktionen af alle dine indre organer i kroppen. Nervecellerne sender signaler med elektriske impulser. Nervecellerne består bl.a. af lange tråde, hvor signalerne løber. Nervetrådene er isoleret med fedt, og det gør, at signalerne kan løbe hurtigere. Alkohol er fedtopløseligt og kan derfor opløse fedtet rundt om nervetrådene. Det betyder, at de elektriske signaler mellem f.eks. nervecellerne og musklerne bliver forstyrret, bremset eller forsinket.

Figur 4. En nervecelle

Alkohol og kroppen

Figur 3. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug

Vidste du, at…
Hvis man nedsætter sit alkoholforbrug, nedsætter man samtidigt sin risiko for alkoholrelaterede sygdomme og skader.

Vidste du, at…
Nogle mennesker har en arvelig enzymdefekt, der gør, at de ikke kan omsætte alkohol hurtigt nok, når de drikker alkohol. Det betyder, at de får kvalme, hjertebanken, blodtryksstigning og kraftig ansigtsrødmen, ligesom personer, der drikker alkohol, mens de er i behandling med antabus.    

Klik på videoen og hør overlæge Troels Kjær fortælle, hvordan alkohol påvirker kroppen og hjernen

Enzym
Enzymer er molekyler, som er nødvendige for, at der kan ske kemiske reaktioner i kroppens celler. Enzymerne har navne efter deres funktion i kroppen og de har endelsen -ase. Enzymet  alkoholdehydrogenase er f.eks. med til at nedbryde alkohol i leveren.

OPGAVE 1: UDSKILLELSE AF ALKOHOL OVER TID

Omsætningen – og dermed udskillelsen af alkohol fra kroppen – sker med samme hastighed hele tiden. Leveren kan omsætte 115 mg alkohol pr. time pr. kg legemsvægt.

  • Lav først en beregning af, hvor meget alkohol du udskiller på 1 time ud fra nedenstående formel:

 0,115 g x din vægt i kg = udskillelse af alkohol per time

  • Du skal nu beregne, hvor lang tid det ville tage dig at udskille hhv. 4 almindelige øl og 10 almindelige øl. En almindelig øl indeholder ca. 12 g alkohol. Husk, at du skal trække den mængde af alkohol, der allerede er udskilt, fra, når du går videre til næste time. Udfyld skemaet herunder og vær forberedt på at fremlægge dine resultater for klassen.

Eksempel: Indholdet af alkohol for en person på 60 kg ved indtagelse af 4 øl efter 1 time:

Indtagelse af alkohol: 4 øl * 12 g alkohol = 48 g alkohol

Udskillelsen af alkohol per time: 0,115 g x 60 kg = 7,13 g alkohol

Indholdet af alkohol for en person på 60 kg ved indtagelse af 4 øl efter 1 time:

48 g alkohol - 7,13 g alkohol = 40,87 g alkohol 

Alkohol og kroppen
Alkohol og kroppen

Figur 4. En nervecelle

Afhængighed
Alkohol kan skabe afhængighed. Risikoen for at blive afhængig af alkohol stiger, jo mere man drikker. Man kan både være psykisk og fysisk afhængig. Den psykiske afhængighed indebærer, at man opnår velvære ved at indtage alkohol, og at man ofte føler trang til at indtage det for at opnå velvære. Den fysiske afhængighed opstår, fordi kroppen har vænnet sig til store alkoholmængder. Det betyder, at man kan få kvalme, hovedpine og kramper, når man ikke længere har alkohol i kroppen. Disse symptomer kaldes abstinenser. 

Vidste du, at…
Ved daglig indtagelse af alkohol øger leveren sin evne til at omsætte alkohol. Det sker fordi de enzymer, der nedbryder alkohol, øger deres kapacitet, så de kan omsætte mere alkohol pr. tidsenhed. Det kan være med til at forklare, at personer, der dagligt drikker meget alkohol, udvikler tolerans over for alkohol, og dermed kan tåle større mængder før de bliver dårlige. Risikoen for alkoholrelaterede sygdomme stiger dog alligevel. 

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk