Om Alkohol
Om Alkohol

Alkohol, promille og procent

Hvad er promille, og hvordan beregner man mængden af alkohol i en væske?

På flaskerne med øl, vin og spiritus står der, hvor mange procent alkohol, der er i produktet. Procent betyder antal pr. 100, og det skrives %. Men hvad betyder disse alkoholprocenter helt præcist? 
Procenten på alkoholprodukter kan være angivet på to måder hhv. som vægtprocent og volumenprocent.

Alkohol, promille og procent
Alkohol, promille og procenter

I Danmark er det mest almindeligt at bruge volumenprocent til at beskrive, hvor meget alkohol, der er i drikkevarer og det kan der være en grund til.

En øl med en alkoholprocent på 5,6 % er udtryk for følgende: I 100 ml øl findes der 5,6 % ml ren alkohol, hvilket kaldes volumenprocenten. For at omregne volumen til vægt skal man gange de 5,6 % med alkohols massefylde på 0,789 g/cm3. Man får altså et tal, der er mindre, hvis man regner i vægt (gram). Hvorfor tror du, at alkoholindustrien anvender volumenprocent frem for vægtprocent?

Lav opgave 1. Volumenprocent og vægtprocent

Alkohol, promille og procenter

Hvad betyder promille?
Når man drikker alkohol, bliver man beruset. Det ændrer vores vurderinger og dømmekraft. Rusen afhænger af, hvilken promille man har, og hvor meget man er vant til at drikke. Men hvad betyder det at have en promille på f.eks. 0,8? Promillen fortæller, hvor meget alkohol man har i blodet. Promille betyder antal pr. 1.000 enheder, og det skrives som ‰. Hvis man har en alkoholpromille på 0,8, betyder det altså, at man har 0,8 ml alkohol pr. liter blod.

Promillen afhænger af flere ting
Hvis man drikker 3 almindelige øl, er der flere ting, der bestemmer hvilken promille, man får:

 • Kroppens vægt: Større mennesker har mere blod og væske i kroppen, som alkoholen kan fordeles i
 • Køn: Mænd består ca. af 68 % kropsvæske (vand), mens kvinder består ca. af 55 % kropsvæske (vand). Mænd har altså mere vand i kroppen, som kan fortynde alkoholen
 • Omsætning af alkoholen: Hvor god er leveren til at omsætte alkoholen? Har man en høj eller lav forbrænding?
 • I gennemsnit forbrænder man 0,15 ‰ alkohol pr. time

Hvor stor forskel er der på mænds og kvinders promille?
Her er et eksempel, hvor vi regner på promillen for en mand på 74 kg og en kvinde på 54 kg. De har begge drukket tre almindelige øl inden for en time. Må de køre bil?

En almindelig øl indeholder ca. 12 gram alkohol. Det svarer til 1 genstand. De har altså indtaget 36 gram alkohol.

Mandens promille = (36 gram / (74 kg x 0,68 % vand)) – (0,15 ‰ pr. time) = 0,57 ‰

Kvindens promille = (36 gram / (54 kg x 0,55 % vand)) – (0,15 ‰ pr. time) = 1,06 ‰

Hvis kvinden vejede 74 kg ligesom manden, ville kvindens promille være 0,73 ‰

For at udregne promillen skal man altså kende vægtprocenten i et alkohol-produkt. Den kan man selv udregne, hvis man har fået oplyst, hvor mange ml alkohol, man har drukket. For man kan omsætte ml til gram ved at gange med alkohols massefylde, som er 0,789 g/cm3. (Ved promille-beregninger kan man runde op og bruge værdien 0,8)

Lav opgave 2. Beregning af alkohol promille

Hvordan tester man en persons promille?
Man får det sikreste mål for en persons promille ved at tage en blodprøve og måle mængden af alkohol i blodet. Det er den metode, færdselspolitiet bruger, når de har en stærk mistanke om, at en person har drukket mere alkohol, end det er tilladt i forhold til at køre i bil.

Ude i trafikken bruger politiet dog et måleinstrument, der kan måle, hvor meget alkohol der er i udåndingsluften. I instrumentet sidder en elektrode, som kan måle, hvilken promille man kan forvente, personen har. Hvis denne måling viser, at personen har en høj promille, vil en læge tage en blodprøve, der viser den helt præcise promille.

Der går som regel noget tid fra målingen af udåndingsluften til målingen af blodets indhold af alkohol. Derfor noterer politiet tidspunktet for målingen af udåndingsluften. Nu kan man beregne, hvor meget alkohol personen har forbrændt, frem til at der bliver taget en blodprøve. På den måde kan man regne tilbage til, hvor høj promillen var ved anholdelsen.

Alkohol kan give mange forskellige symptomer
Rusvirkningen af alkohol sker 5-20 minutter efter, at man har drukket. Man kan få følgende symptomer, når man drikker:

 • 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes.
 • 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres.
 • 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.
 • 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance- og bevægelsesevner.
 • 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok.
 • 2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol.
 • 3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren, og man kan blive bevidstløs.
 • 4,0 promille og derover: Man bliver bevidstløs, og man er i livsfare.

De fleste falder lettere i søvn efter at have drukket alkohol. Men søvnen er ofte urolig, man vågner ofte, og dagen efter er man ofte træt og uoplagt. Man kan få mareridt, fordi drømmesøvnen (REM-søvnen) undertrykkes i første del af natten.

Procent og promille
Procent (%) og promille (‰) bruges til at vise, hvor meget der er af et stof i en blanding. Hvis der er 10 % røde kugler i en blanding af kugler, betyder det, at 10 ud af 100 kugler er røde. Hvis der er 10 ‰ røde kugler i en blanding af kugler er der 10 røde kugler ud af 1.000 kugler.

Vidste du...

Hver fjerde 15-20-årige er kommet til skade på grund af alkohol. Det viser rapporten "Unges alkoholvaner i Danmark 2019"

OPGAVE 1: VOLUMENPROCENT OG VÆGTPROCENT

Formål: At lære at kende forskel på de to koncentrationsmål, der anvendes for alkohol i drikkevarer.

Volumenprocent = vol. % angiver, hvor mange ml af et stof, der er i 100 ml af en blanding, altså hvor mange procent volumen et stof fylder i en blanding.
Vægtprocent = vægt % angiver, hvor mange gram af et stof, der er i 100 g af en blanding, altså hvor mange procent, som massen af et stof udgør af en blanding.

Opgaven:
Alkoholkoncentrationen i alkoholiske drikke opgives i vol. %. I tabellen herunder er alkoholkoncentrationen på forskellige alkoholiske drikkevarer opgivet.

 

Alkohols massefylde er 0,789 g/cm3. Beregn hvad vægt % vil være i disse alkoholdrikke.

 • En volume-procent på 5,6 % for alkohol, betyder at der er 5,6 ml alkohol pr. 100 ml blanding
 • 1 ml = 1 cm3
 • Så 5,6 ml alkohol = 5,6 cm3 alkohol
 • Vægten af alkohol er 0,789 g/cm3
 • Så 5,6 cm3 alkohol vejer 4,4 g
 • 100 ml blanding vejer 100 g, så vægt procenten bliver 4,4 %

 

Besvar spørgsmålet:
Hvorfor er der forskel på vol. % og resultatet angivet i vægt %?

 

 

Alkohol, promille og procenter

Udregn genstande

En genstand er 1,5cl eller 15ml eller 12g ren alkohol.

 • En almindelig øl svarer til én genstand
 • 1 flaske vin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande
 • 1 flaske spiritus (70 cl) indeholder ca. 18-35 genstande alt efter styrken af spiritussen

Trafik
En undersøgelse af trafikvaner blandt 17-24-årige, der kører bil, viser, at 16% af drengene og 5% af pigerne inden for det seneste år har kørt bil, selvom de havde drukket mere alkohol end tilladt. Når en 17-24-årig bliver dræbt i trafikken, er alkohol en medvirkende årsag i ca. hver femte tilfælde. Ser vi på alvorligt tilskadekomne 17-24-årige spiller alkohol en rolle i mere end hver ottende tilfælde.

Når alkohol er en medvirkende årsag til en trafikulykke, er det oftest den spirituspåvirkede trafikant, det går ud over. Det sker dog også, at det går ud over andre.

Promillegrænsen for at køre bil er 0,5 ‰.

Klik på film-ikonet og se filmen "Bare en lille tur" fra Rådet for Sikker Trafik (du skal scrolle lidt ned for at finde filmen), hvor Diana fortæller sin historie om alkohol og trafik og overvej, hvordan spritkørsel blandt unge kan forebygges.

OPGAVE 2: BEREGNING AF ALKOHOLPROMILLE

I skal beregne promillen hos personer, som har drukket forskellige mængder alkohol.
Promillen (‰) for en person er et udtryk for, hvor mange 1000-dele af ens væske, der er alkohol. En ‰ på 1,2 betyder, at der er 1,2 gram alkohol ud af 1000 gram væske i personen.

I skal bruge følgende data:

 • Kropsvæsken hos kvinder er ca. 55 % af den samlede vægt
 • Kropsvæsken hos mænd er ca. 68 % af den samlede vægt
 • I gennemsnit forbrændes 0,15 ‰ alkohol pr. time
 • Alkohols massefylde er 0,789 g/ml

Promillen hos henholdsvis kvinder og mænd kan beregnes ud fra nedenstående formler. 

 • Udfyld nedenstående tabel og lave beregninger af ‰ i de enkelte tilfælde.
 • Forklar resultaterne og hvilke konsekvenser det ville få, hvis disse personer kører i bil og bliver stoppet af politiet til spritkontrol.
Alkohol, promille og procenter
Alkohol, promille og procenter

Anbefalinger om alkohol:

 • Sundhedsstyrelsen fraråder børn og unge under 18 år at drikke alkohol.

 • Hvis man er 18 år eller derover, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man højst drikker 10 genstande om ugen og højst 4 på samme dag. 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk