Om Alkohol
Om Alkohol

Forbrug og forebyggelse

Forbrug og forebyggelse

Hvor meget alkohol drikker danskerne? Og hvor meget drikker unge i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande?

Alkohol spiller en væsentlig rolle for sygdom, handicap og død i hele verden - det vil sige både i lande med lav og høj indkomst. Men hvor meget alkohol drikker den danske befolkning egentlig?

Lav opgave 1. Beregn, hvor meget alkohol danskerne drikker?

Hvor meget drikker danskerne – og hvem drikker mest?
I Danmarks Statistik kan man finde tal over, hvor meget alkohol, der bliver købt i Danmark. Men det er svært helt præcist at beregne, hvor meget den danske befolkning drikker ud fra disse tal. Noget alkohol bliver nemlig købt, men ikke drukket. Noget alkohol bliver købt i udlandet. Og der er stor forskel på, hvor meget alkohol, der bliver drukket i forskellige grupper i befolkningen. Derfor gennemfører man også spørgeskemaundersøgelser, hvor man spørger et udsnit af den danske befolkning om, hvor meget de drikker hver især. På denne måde kan vi få viden om, hvilke befolkningsgrupper, der drikker mere end andre.

Lav opgave 2. Danskernes alkoholvaner

Hvor meget alkohol drikker danske unge sammenlignet med andre europæiske unge? 
Der er forskel på, hvor meget alkohol, man drikker i forskellige lande. Der bliver drukket mest alkohol pr. indbygger i de økonomisk mest udviklede lande og ikke-muslimske lande.

Danske unge har i medierne fået overskrifter som ”Guldmedalje i druk går igen til danske unge” og ”Danske unge giver ikke druk-rekorden fra sig”. Men er det rigtigt, at unge i Danmark drikker mere alkohol end deres jævnaldrende europæiske naboer?

Lav opgave 3. Alkoholvaner blandt unge i Europa

Alkohol er ikke en almindelig forbrugssvare

Man kan købe alkohol i helt almindelige butikker, selv om alkohol er et giftstof, som direkte og indirekte påvirker mange af kroppens organer og funktioner. Når man i længere tid – og jævnligt – drikker sig beruset, kan man blive afhængig af alkohol. Når man er afhængig af alkohol, påvirker det bl.a. kroppens sundhed og ens adfærd og evne til at koncentrere sig. 

Figur 1. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug

Hvordan kan man nedsætte alkoholforbruget?
Man kan f.eks. nedsætte danskernes forbrug af alkohol ved at indføre regler, der gør det besværligt eller ulovligt at købe/drikke alkohol. Det kalder man også politiske værktøjer. Man kan f.eks.:

 • Hæve prisen på alkohol, da prisen har betydning for forbruget
 • Gøre det sværere at få fat i alkohol. Butikkerne kunne have et mindre udvalg af alkohol, åbningstiderne for salg af alkohol kunne være kortere og man kunne slå mere effektivt ned, når aldersgrænsen for køb af alkohol ikke bliver overholdt
 • Begrænse markedsføringen af alkohol, fordi reklamer for alkohol kan påvirke unge til at drikke tidligere og mere alkohol
 • Tilbyde hjælp til personer, der har et stort alkoholforbrug, men ikke er afhængige af alkohol

Har du andre bud på politiske værktøjer, der kan nedsætte forbruget af alkohol? Og hvorfor tror du, at de danske politikere ikke gør brug af de værktøjer, som kan være med til at mindske forbruget af alkohol i den danske befolkning?

OPGAVE 2: DANSKERNES ALKOHOLVANER

Sundhedsprofilen er en national database, der indeholder data om den voksne befolknings sundhedstilstand. Det er muligt at foretage analyser i forhold til danskernes sundhedsadfærd, og det er f.eks. oplagt for kommuner og regioner at benytte den til sundhedsplanlægning.

Del jer op i seks grupper og gå ind på www.sundhedsprofil2010.dk. Vælg kategorien ”Alkoholforbrug” under ”Sundhedsadfærd”. Så kommer der seks forskellige drikke-profiler frem. Fordel de seks profiler for alkoholforbrug mellem jer, så hver gruppe kommer til at arbejde med én af nedenstående profiler. Fokuser på år 2013:

1.    Overskrider højrisikogrænsen (14 genstande for kvinder og 21 for mænd)
2.    Overskrider lavrisikogrænsen (7 genstande for kvinder og 14 for mænd)
3.    Binge-drinking (5 genstande eller flere ved samme lejlighed, f.eks. fest)
4.    Tegn på problematisk alkoholforbrug
5.    Intet alkoholforbrug de seneste år
6.    Vil nedsætte alkoholforbrug

Besvar derefter følgende spørgsmål i hver gruppe:

 • Hvor mange procent af danskerne er i jeres profil for alkoholforbrug. Er der en geografisk forskel? Hvor mange procent af danskerne overskrider f.eks. højrisikogrænsen (profil 1)? Er der forskel blandt de forskellige regioner? Og hvordan ser det evt. ud i jeres kommune?
 • Hvordan er fordelingen af køn, alder, og evt. uddannelse i jeres profil? Hvad kendetegner de personer, som oftest overskrider højrisikogrænsen (profil 1)?
 • Diskuter i gruppen, hvorfor I tror, at disse befolkningsgrupper drikker mere eller mindre end andre befolkningsgrupper.
 • Fremlæg jeres resultater for klassen og diskuter, hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge spørgeskemaundersøgelser til at indsamle information om danskernes alkoholforbrug.
 • Er der sket en udvikling fra 2010 til 2013?

Overforbrug af alkohol
Størstedelen af den voksne danske befolkning drikker alkohol – men forbruget er skævt fordelt. Ifølge Sundhedsstyrelsen har ca. 860.000 danskere et storforbrug af alkohol. Det er mere end 14 genstande pr. uge for kvinder og mere end 21 mænd. Ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug. Det vil sige et forbrug, der har givet skader i kroppen eller psykisk. Og 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

OPGAVE 1: BEREGN, HVOR MEGET ALKOHOL DANSKERNE DRIKKER?

Man kan undersøge, hvor meget alkohol danskerne drikker på flere måder. Man kan f.eks. registrere, hvor meget alkohol, der sælges per indbygger i Danmark. Den registrering sker i det, der hedder Danmarks Statistik. Og Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund.

 • Del jer op i grupper med to elever i hver gruppe. Gå ind på Danmarks Statistisks hjemmeside. Her kan I finde oplysninger om forbrug og salg af alkohol og tobak pr. indbygger efter type.
 • Beregn, hvor mange liter ren alkohol, der blev solgt i 2015 pr. indbygger over 14 år. Det gør I ved at vælge ”Salg af ren alkohol, pr. indbygger over 14 år (gnsntl. antal liter)” og år ”2015”.
 • Beregn, hvor mange øl, flasker vin og spiritus hver dansker over 14 år i gennemsnit drak i 2015 på baggrund af nedenstående tabel.En genstand er 1,5 cl. eller 15 ml ren alkohol.

 • En almindelig øl svarer til én genstand
 • 1 flaske vin (75 cl) indeholder ca. 6 genstande
 • 1 flaske spiritus (70 cl) indeholder ca. 18-20 genstande alt efter styrken af spiritussen
Forbrug og forebyggelse

Figur 1. Konsekvenser for kroppen ved et stort alkoholforbrug

Alkohol i et historisk perspektiv
Danskerne har siden 1500-tallet haft et stort forbrug af alkohol. I 1500-tallet drak danskerne øl i stedet for vand. Men det var fordi, øl var mere hygiejnisk end drikkevandet, som kunne være meget forurenet. Dengang var det normalt at drikke op til 10 liter øl om dagen.  Alkoholprocenten var dog lavere sammenlignet med den øl, vi drikker i dag.

OPGAVE 3: ALKOHOLVANER BLANDT UNGE I EUROPA

Hvert fjerde år undersøger man 15-16-åriges brug af alkohol, røg og stoffer. Det sker via en spørgeskemaundersøgelse, og den foretages af det, der hedder Det Europæiske Skoleprojekt for Alkohol og Andre Stoffer (ESPAD). Det er en international forskningsenhed, der arbejder på tværs af 40 europæiske lande. Den seneste ESPAD-spørgeskemaundersøgelse er fra 2015. Den indeholder knap 100.000 besvarelser fra unge på tværs af 35 europæiske lande. I undersøgelsen fra 2015 spurgte man bl.a., hvor meget og hvor ofte unge drikker.

Del jer op i seks grupper og gå ind i på ESPADs hjemmeside. Besøg ”The situation in 2015” og vælg herefter "Alcohol use". Så dukker der en tabel op med følgende tre forskellige mål for alkoholforbrug:

1.    Lifetime use (%)

2.    30-day use (%)

3.    Intoxication the last 30 days (%)

Fordel de forskellige mål for alkoholforbrug på de seks grupper, så to grupper kommer til at arbejde med det samme mål for alkoholforbrug. Med udgangspunkt i jeres mål skal I:

 • Fokusere på Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Irland, Findland og Island). Hvordan ser forbruget ud i Danmark sammenlignet med forbruget i vores nabolande?
 • Kig på, hvordan piger og drenge fordeler sig i forhold til jeres mål for alkohol? Hvordan adskiller forbruget mellem kønnene sig fra hinanden?
 • Fremlæg jeres resultater for klassen og diskuter, hvad der kan være årsag til, at der er forskel på alkoholforbruget blandt unge i Danmark og unge i andre Europæiske lande.
 • Diskuter i klassen, hvordan man kan nedbringe alkoholforbruget blandt unge i Danmark.

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk